صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد یكشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

چند بیت شعر در مورد ترافیک شهر ها در پاییز البته که ترافیک رابطی به جاده و خیابان و تعدا ماشین ها ندارد در طی بررسی های راهکاری به این نتیجه رسیدند که باید راهکاری برای برف و باران پیدا کنیم تا ترافیک کم بشه

مرتبط با این