صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد یكشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

جمعی از بچه ها بیانیه ای مبنی بر درخواست بازی دسته جمعی صادر کردند و از اینکه باید همیشه تنها بازی کنن شاکی بودند آنها درخواست داشتند که با اهالی خانواده بازی کنن

مرتبط با این