صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

پیشرفت سریع سلاح های کشتار جمعی و جنگ های جدید در دنیا باعث شد که پدافند غیر عامل توجه همه را به خود جلب کنه . محمد رضا خامنه پژوهشگر جنگ در مورد پدافند غیر عامل که یکی از مهمترین رئوس نظامی است صحبت می کند

مرتبط با این