صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

زیر آب بردن منطقه باعث جنگ آبی شد در کوتاه ترین زمان ممکن از موارد دیگه ای که باید مد نظر قرار می گرفت طبیعت خاک بود و مدتی که باید زمین زیر آب می بود

مرتبط با این