صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

دفاع مقدس در 8 سال باعث ظهور جلوه هایی ایثار و خلاقیت بود . این جنگ زمینه ساز شکوفایی و نوسازی شد و سبب برتری نسبت به دشمن البته با بهره گیری از خلاقیت طوری که دشمن در عرصه هایی غافل گیر می شد

مرتبط با این