صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

مهندس حسین باقری مشاور کمسیون عمران مجلس و مدیر عامل مجمع مهندسی دفاع مقدس از 128 ماه خدمت و همراهی با شهید بروجردی در مورد مهندسی جنگ می‌گوید خدمت در کردستان و آذربایجان غربی و شرقی

شهید بروجردی اولویت کار خود را در جذب نیروهای بومی می‌دانست

مرتبط با این