صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

در شمال غربی بستان چزابه است جایی که فراموش نمی شود

ساکت و آرام ....
همچون پلاکی بر گردن جنگ . نفس های چزابه بوی گاز خردل می دهد

مرتبط با این