صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

شنبه تا چهارشنبه ساعت11:25

عملیات بیت المقدس یکی از نبردهایی بود که دستاوردهای نظامی و سیاسی بسیاری به همراه داشت و تونست دشمن رو در حالت انفعال قرار بده در این برنامه از سمفونی عشق به همراه مهندس اکبر معصومی به بررسی این عملیات و دستاوردهای اون میپردازیم.

مرتبط با این