صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

شنبه تا چهارشنبه ساعت11:25

اینهفته در برناه سمفونی عشق درباره رشادت ها و ذکاوتهای شهدای دفاع مقدس در عملیات بیت المقدس صحبت میکنیم که یکی از اونها نصب پل روی رود کارون و گذر افراد از روی اون بود کارشناس این برنامه جناب آقای مهندس اکبر معصومی

مرتبط با این