صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

عملیات رمضان و شهید حمید باکری

عملیات رمضان در 4 محور و 5 مرحله طراحی شده بود این عملیات توانست قدرت تفکر نیروهای ایرانی را به رخ دنیا بکشد

مرتبط با این