صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

این برنامه تقدیم به روح پاک شهید علی اصغر آل آقا

از ابتدای شروع به خدمت در سپاه وارد بخش مهندسی شد و در پاک سازی میادین مین بسیار کمک کرد تا در عملیات طریقت القدس یک پای خود را از دست داد

مرتبط با این