صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

شهید آغاسی زاده که در طراحی پل های ا زیادی نقش داشته است

در منطقه کردستان بعضی از استحکامات و پل ها با صنایع و مواد محلی احداث می شد

مرتبط با این