صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

شهید سید محسن صفوی فرمانده خلاق و مبتکر قرار گاه صراط مستقیم در طول حیات خود کارهای بسزایی در جنگ انجام دادند

از کارهای شهید صفوی می توان ساخت پل خاکی در رودخانه بهمن شیر و احداث جاده ها و نظارت بر ساخت بیمارستان هایی که در طول جنگ برای ایران بسیار موثر بود را نام برد

مرتبط با این