صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

این برنامه با احترام تقدیم می شود به مهندسان شهید

با نگاهی گذرا به فیلم های مستند دفاع مقدس مردانی را بر روی جرثقیل ها و کمپرس ها و لودرها در میان آتش دشمن می بینیم که گویی روی تنا نی هستند که هیچ تیری بر آنها کارگر نیست و به مانند قهرمانانی در مقابل دشمن با ساخت هر خاک ریز , پل و کانال را به رزم می طلبند و پیش می رونداما اینطور نیست چرا که شهادت نزدیک به 3400 جهادگر , جانبازی 21 هزار و آزادگی هزار و صد نفر از جهادگران گواه این است که آنها ایثار گرانی هستند که خود را برای خدمت به مردم و میهنشان خالص گردند.

مرتبط با این