صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

در دوران دفاع مقدس ایران در شرایط و متفاوتی قرار داشت ازیک سو تحریم و محاصره اقتصادی واز سوی دیگر جنگی نابرابرانه در برابر استکبار اما نیازهایمان در طول جنگ باعث ظهور خلاقیت ها و ابتکارات بسیاری شد.

حتی معمولی ترین تجهیزات دفاعی مثل سیم خاردار تحریم شد و این فشارها و دست خالی ها جنگیدن را سخت می کرد. ایران تمام توان خود را می بایست بکار بگیرد جنگ نابرابر بودو قدرت نیروهای مقابل جای مقایسه بانیروی نظامی رانمی گذاشت تنها قدرتی که نیروی ما را امیدوار می کردتوکل برخدا وقدرت ایمان بچه ها بود.

مرتبط با این