صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

این برنامه تقدیم می شود به روح پاک شهید دریا دار دوم ابراهیم حر آبادی افسر عملیات ناو جوشن

ناو شکن جماران یکی از نمودهای شکوه و عزت ایرانی است که اکنون با سربلندی بر پهنه آب پیش می رود این ناوشکن که حاصل تجربه مهندسان جهادگر ایرانی می باشد .
با شکل گیری پروژه موج موردطراحی و ساخت قرار گرفت . تمام مراحل ساخت از طراحی تا بهره برداری کلا 4 سال طول کشید این مراحل به طور موازی و همزمان انجام شد.این رزم ناو سه منظوره هم قابلیت تدافع وتهاجم علیه اهداف هوایی روداشت وهم توانایی دفاع علیه اهداف سطحی و زیر سطحی.

مرتبط با این