صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

از زاویه های مختلف دفاع مقدس نقش زنان کمتر از مردان نبوده است آنان در پشت جبهه ها نیز به فعالیت هایی از قبیل پرستاری - دیده بانی - امداد و نجات می پرداختند

مرتبط با این