صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز به خاک ایران نیروهای ایرانی به جمع آوری نیروهای مردمی و نیروهای بسیج پرداختند و این کار باعث شد تمام نقشه های دشمن به هم خورد

مرتبط با این