سمفونی عشق شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

سمفونی عشق

عملیات ظفر

عملیات هایی از آغاز جنگ تحمیلی شروع شد، این عملیات ها که عمیات های نامنظم، محدود و .. بوده اند با هدف های تاکتیکی طراحی می شد و باعث روحیه دهی به سربازان ما می شدند

1396/05/31
|
08:38
دسترسی سریع
سمفونی عشق