صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

عملیات هایی که باعث شد بیشتر توان فرماندهان ارتش بعث در کوهستان های کردستان عراق صرف شود این عملیات های پی درپی و نفوذی باعث شد دشمن دچار سردرگمی شود

مرتبط با این