صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

محمد رضا نوری شهیدی از شهدای پاک سازی مین . مین گذاری یکی از موانعی است که در جنگ ها استفاده می شود و دشمن بعثی از این مانع زیاد استفاده می کرد مانعی که هنوز در کشورمان قربانی می گیرد

مرتبط با این