سینماچی پنج شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

تیزر برنامه سینماچی پنجشنبه و جمعه، 5 و 6 آبان

موضوع این هفته: سی و نهمین جشنواره فیلم كوتاه تهران،
گفتگو با برندگان جشنواره و مهدی آذرپندار دبیر جشنواره

سینماچی پنج شنبه ها ساعت 21 و جمعه ها ساعت 16 از رادیو جوان

تهیه كننده: فاطمه شهبندی
سردبیر و اجرا: علی مرادخانی

1401/08/05
|
13:46
دسترسی سریع
سینماچی