سینماچی پنج شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

تیزر برنامه سینماچی پنجشنبه و جمعه، 28 و 29 مهرماه

سینماچی پنج شنبه ها ساعت 21 و جمعه ها ساعت 16. تهیه كننده: فاطمه شهبندی، سردبیر و اجرا: علی مرادخانی

موضوع این هفته: مجری های سازمان صداوسیما و چرا مجریان محبوب دیگر با صداوسیما همكاری ندارند

1401/07/27
|
10:03
دسترسی سریع
سینماچی