چهارده دوصفر هر روز در نوروز از ساعت 14:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

چهارده دو صفر

چهارده دوصفر

چهارده دوصفر

چهارده دوصفر ، یك برنامه ی تفریحی سرگرمی ست كه ویژه ی نوروز 1400 طراحی شده است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
چهارده دو صفر