جمعمون جَمعه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

جمعمون جَمعه

جمعمون جَمعه

این برنامه، مجله‌ای تركیبی با چهار محور موضوعی ازدواج، سبك زندگی جوانان، ارتباط جوانان با خانواده، فرزندآوری است كه سعی می‌كند مهارت‌های ارتباطی جوانان در حوزۀ خانواده را در قالبی سرگرم كننده بیان كند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
جمعمون جمعه