كتابخند پنج شنبه و جمعه از ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

كتابخند

كتابخند

كتابخند

این برنامه به معرفی كتاب می‌پردازد اما قالب و نگاهی متفاوت و خارج ازكلیشه‌های مرسوم.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
كتابخند