برگه‌های پنهان شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

برگه هاي پنهان

برگه‌های پنهان

برگه‌های پنهان

در این مجموعه برنامه‌ها با حضور پژوهشگران و كارشناسان علوم قرآن و حدیث در ابتدا به ضرورت تحلیل تاریخ بر مبنای آیات قرآن پرداخته می‌شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
برگه های پنهان