هفتگ جمعه ها از ساعت 09:00 به مدت 120 دقیقه

هفتگ

هفتگ

باتوجه به قداست و حرمت عدد هفت در فرهنگ و تمدن ایران زمین، اسم برنامه (با توجه به اینكه روزهای جمعه پخش می شود) برگرفته از این عدد است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
هفتگ