صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

دنگ و دونگ

Bootstrap Image Preview

ایجاد نشاط و سرگرمی و طنز مناسب در بستر اشتغال جوانان و توانمندی آنها در فعالیت های مختلف
برنامه در قالب ترکیبی با فرم طنز نمایشی است که تمامی آیتم ها به صورت زنده نمایی و نمایشی اجرا میشود. فضای کلی برنامه یک مطبخ است که چند نفر از بچه های رادیو با هم در آنجا مشغول شده اند. تهیه کننده: منصوره توحیدلو گوینده: فاطمه صداقتی - حسن اسماعیل ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0