محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

این برنامه با سه آیتم شاخص تهیه و تولید می شود. هر بار با حضور مهمان ویژه ای به موضوع برنامه می پردازیم.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
محرمانه مستقیم