بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

بی زحمت

بی زحمت

بسیاری از جامعه شناسان معتقدند سعادت و شقاوت یك جامعه در گرو میزان تعهد و مسئولیت پذیری افراد آن جامعه است. با توجه به این مهم بررسی فرهنگ مسئولیت پذیری جوانان در جامعه نوع نگاه به مسئولیت و تعهد به كار خود و خانواده امری بسیار مهم است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881

خبرها

دسترسی سریع
بی زحمت