نوبت عاشقی جمعه ها از ساعت 8:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

نوبت عاشقي

نوبت عاشقی

نوبت عاشقی

برنامه ای كه در آن محوریت آیات سوره یس گفتگو، روایت، نمایش و ... اجرا می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
نوبت عاشقی