گردونه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

گردونه

گردونه

گردونه

برنامه گردونه نگاهی تحلیلی و كارشناسی به مهمترین موضوع سیاسی داخلی دارد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
گردونه