لنگ ظهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

لنگ ظهر

Bootstrap Image Preview

این برنامه با استفاده از زبان طنز به تغییر رویه زندگی جوانان و فعالیت بیش از حد در فضای مجازی می پردازد

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
لنگ ظهر