صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 60 دقیقه

به رنگ سپیده

Bootstrap Image Preview

ارائه برخی از آموزه های دینی و معارفی متناسب با فضای سحر با بیان جوانی.
در هر برنامه یک داستان بسیار کوتاه از زندگی یکی از بزرگات دین و اهل سیر وسلوک مطرح می شود که نکته موجود در این داستان به عنوان محور برنامه انتخاب می شود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0