صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

به رنگ سپیده

هر روز از ساعت ويژه اذان صبح به مدت 60 دقيقه

به رنگ سپیده

Bootstrap Image Preview

ارائه برخی از آموزه های دینی و معارفی متناسب با فضای سحر با بیان جوانی.در هر برنامه یک داستان بسیار کوتاه از زندگی یکی از بزرگات دین و اهل سیر وسلوک مطرح می شود که نکته موجود در این داستان به عنوان محور برنامه انتخاب می شود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0