به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

به رنگ سپیده

سپیده كم كَمَك به میانۀ آسمان پر می‌كشد و من دلم برای تو. می‌خواهم روزم را با رنگ مهربانیت آغاز كنم، رنگ بخشش و رنگ سجود ؛ به رنگ سپیده.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
به رنگ سپیده