بین خودمون باشه پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

بين خودمون باشه

بین خودمون باشه

بین خودمون باشه

میزرگرد بررسی دغدغه ها و چالش های نسل نوجوان و ارائه راهكارها و راه حل های مناسب برای رفع آن از طریق فرایند كوچینگ

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
بین خودمون باشه