بازی باز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:30 - 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

بازي باز

بازی باز

Bootstrap Image Preview

در این برنامه برای اولین بار مخاطبان رادیو در یك مسابقه به صورت زنده، از طریق نرم افزار تلفن همراه در مسابقه شركت می كنند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
بازی باز