هیچ جا خونه خود آدم نمی‌شه از 27 اسفند تا 15 فروردین از ساعت 19:00 به مدت دو ساعت

رادیو جوان

هيچ جا خونه خود آدم نمي شه

هیچ جا خونه خود آدم نمی‌شه

Bootstrap Image Preview

با توجه به شرایط كنونی و لزوم سلامتی فردی و اجتماعی بهتر است كه در خانه بمانیم و فعایت های عمومی راكمتر كنیم.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
هیچ جا خونه خود آدم نمی شه