پازل شنبه از ساعت 12:00 به مدت 5تا 8 دقیقه

پازل

پازل

این برنامه به دنبال پاسخ علمی و بنیادی به یك پرسش ساده جوانان و نوجوانان است: آیا من در جای درستی قرار دارم؟

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
پازل