روی سوم هر روز از ساعت ندارد به مدت 4 دقیقه

رادیو جوان

روي سوم

روی سوم

Bootstrap Image Preview

هدف از تولید این برنامه، بیان و طرح موضوعات روانشناختی و جامعه شناختی در جهت خودشناسی فرد و اصلاح رفتار و ارتباطات فردی و گروهی است.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
روی سوم