دنگ و دونگ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دنگ و دونگ

دنگ و دونگ

دنگ و دونگ

ایجاد نشاط و سرگرمی و طنز مناسب در بستر اشتغال جوانان و توانمندی آنها در فعالیت های مختلف

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
دنگ و دونگ