كهكشان المپیك هر روز از ساعت 18:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كهكشان المپیك

كهكشان المپیك

Bootstrap Image Preview

بازگو كردن جذابیت های المپیك با هدف ترغیب جوانان به ورزش بازگو كردن تاریخچه المپیك با هدف شناخت بیشتر این گردهمایی ورزش سرگرم نمودن جوانان با حاشیه ها بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی المپیك

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
كهكشان المپیك