سلام عرض شد هر روز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

سلام عرض شد

سلام عرض شد

سلام عرض شد

برنامه نمایش قرار است نقد ساده ای بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باشد این برنامه 5 دقیقه ای است و در فواصل پخش شبكه جوان پخش خواهد شد

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
سلام عرض شد