آنچه شما ساخته اید جمعه ها از ساعت 9:00 به مدت 30 دقیقه

آنچه شما ساخته اید

آنچه شما ساخته اید

شما یار و همراه رادیو جوان بودین و هستید. پا به پا ، قدم به قدم و شانه به شانه او آمده اید ؛ هر بار به نوعی. حالا شنیدن صدایتان، ساخته هایتان و نوشته هایتان ، تحفه ایست كه بر دیده می گذاریم در آنچه شما ساخته اید.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
آنچه شما ساخته اید