دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

دایره

دایره

میشه مشكلات و دور زد؟ میشه دور هم خوش بود ؟ میشه تو دور اختلافات و بگو مگوها نیفتاد و روزمرگی رو تكرار نكرد ؟ طور دیگه ای هم میشه به رابطه نگاه كرد؛ میشه دور تا دور نشست و حرف زد ، گفتگو كرد و حل مساله كرد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
دایره