جریان شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

جريان

جریان

جریان

راهِ رفته رو به این آسونی ها نمی شه برگشت و از اتفاق این جور مسیرها هم، فریبنده ترند. شاید نشونه ای از انتهای مسیر، یا تجربه مسافرهای قبلی، تلنگری باشه برای ورود نكردن بهش و مانعی باشه از افسوس های بعدی.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881

خبرها

دسترسی سریع
جریان