سینماچی پنج شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

سینماچی

سینماچی

توجه به مسائل مهم اما كمتر توجه شده سینما به منظور افزایش دانش عمومی مخاطب از سینما

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
سینماچی