آن سوی مه پنج شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

آن سوي مه

آن سوی مه

تهیه كننده: مجتبی مرادی
گوینده: سیدحامد حسینی

پنج شنبه ها ساعت 22

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آن سوی مه