جام جوان روز مسابقات از ساعت نیم ساعت قبل از آغاز هر مسابقه به مدت 120 دقیقه

رادیو جوان

جام جواني

جام جوان

ویژه برنامه پخش زنده مسابقات جام جهانی 2022 قطر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روز مسابقات

ساعت پخش برنامه: نیم ساعت قبل از آغاز هر مسابقه

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جام جوانی